Fantastisch slotconcert van Jeugdmuziekdag!

Zaterdag 18 mei hebben veel jeugdleden van meerdere muziekverenigingen uit de gemeente een fantastisch concert gegeven. Onder leiding van Silva Soepboer hebben de jeugdige muzikanten  de hele dag fanatiek gestudeerd .

 

Excelsior Bruchterveld had de organisatie in handen van deze dag. Om 09:15 uur druppelden de eerste muzikanten in het plaatselijke dorpshuis binnen. De muzikanten kregen eerst een mooi oranje T-shirt en nadat de muziek uitgereikt was, begon het samengestelde orkest om 09:30 uur met de repetitie. De morgen werd verder ingevuld met studeren van 3 nummers, Cha Cha in the Street, On the Movieset en Rhythm forever. Voor de meesten onbekende nummers maar het niveau was goed en het lukte al snel door de nummers heen te komen. Na de middag werd verder gegaan in groepsrepetities. Silva Soepboer, Jenita Veurink, Perry Reimink en Arne Schepers namen ieder een deel voor hun rekening en zorgden dat de puntjes op de i werden gezet. Door het slagwerk olv Perry Reimink werd nog een extra stuk ingestudeerd. Na de groepsrepetities werd gezamenlijk de nummers nog een keer doorgespeeld en werd de jeugd voorbereid op het concert . Daarna werd met elkaar nog een spelcircuit afgewerkt en daarna werd genoten van de barbecue. Om 18:45 uur was het tijd om het geleerde te laten horen aan de familie en belangstellenden. Voor een goed gevuld dorpshuis werd het programma door de jeugdleden zelf aangekondigd. Esmée Pouwels, Fenanda Pullen, Ellen Kok, Sander Ramaker en Sabrina Ramaker kondigden het programma keurig en vol enthousiasme aan. Het publiek kreeg een prachtig programma voorgeschoteld met vele verrassingen. Zo was er in het stuk On the Movieset  nog een solo van Dorieke Kroezen op de altsax, die verkleed was als filmster. De slagwerkgroep liet horen dat ze in een korte tijd van oefenen in staat waren om een geweldig nummer voor de dag te brengen. Nadat de bloemen aan Silva waren overhandigd volgde er nog een toegift en gingen de jeugdleden na een prachtige dag moe maar zeer voldaan naar huis.

 

Geweldig dat dit soort dagen voor de jeugd worden georganiseerd, met dank aan De Gemeente Hardenberg en de Rabobank voor hun bijdrage in deze.

Foto’s zijn te vinden in ons fotoboek!

Solistenconcours in Bruchterveld goed verlopen

  Waar het voorgaande jaren een vaste prik was in Ommen, is het dit jaar naar Bruchterveld gehaald; Het Solistenconcours van de CBOW. Het mocht dit jaar plaats vinden in Bruchterveld aangezien Excelsior dit jaar haar 90-jarig jubileum mag vieren. Bertie Roggen uit Appingedam wist met 94 punten en lof van de jury de meeste punten van de dag te halen. 

 

Dertig jaar geleden wist Excelsior het Solistenconcours ook al naar Bruchterveld te halen. Hier werd dezelfde reden voor genomen als dit jaar. Een jubileum van Excelsior Bruchterveld. Excelsior is dan ook ontzettend blij en trots dat ze het 30 jaar laten nogmaals mogen organiseren.

 

Het Solistenconcours werd goed bezocht en zorgde voor leuke optredens. Alle deelnemers lieten zich van hun beste kant zien ook al was dit soms wel heel erg spannend. De Jury in de persoon van Danny Oosterman gaf hier veel punten voor. Er waren maar 3 deelnemers die onder de 80 punten kregen. Dat meer dan 30 1e prijzen, fantastisch!

 

Wij als Excelsior zijn natuurlijk ontzettend blij met alle deelnemers en de positief gesproken woorden over dit evenement. Excelsior wil graag Marja Nijmeijer en Laura Schalk bedanken voor de begeleidingen op piano van de Excelsior-leden. Ook alle leden van Excelsior die zich als vrijwilliger hebben ingezet voor dit solistenconcours. Zonder die hulp was het allemaal niet gelukt. In het bijzonder bedanken we de leden die mee hebben gespeeld vanuit Excelsior! Zo deden Janno (77 punten, 2e prijs), Ellen (85 punten, 1e prijs), Jesse (83 punten, 1e prijs) en Fenanda (88 punten, 1e prijs en beste deelnemer in haar divisie!!) mee in de jeugddivisie. Frederik (87 punten, 1e prijs) en Ruben (85 punten, 1e prijs) deden mee in de 4e divisie en Klaasjan (82 punten, 1e prijs) deed mee in de 2e divisie.

 

Een heel mooi resultaat waar we erg blij mee zijn! Op naar volgend jaar!

 

 

Meer foto’s zijn te vinden in ons fotoalbum

  Solistenconcours_005 Solistenconcours_001   Solistenconcours_003

Excelsior zevende op ONFK

onfklogo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In een sterk deelnemersveld van tien deelnemende verenigingen in de 5e divisie heeft Excelsior Bruchterveld een keurige zevende plaats gehaald met 83 punten voor het gespeelde werk. Winnaar werd Sereno uit Baflo met 90 punten.

 

Het werd een lange maar mooie dag voor de leden van Excelsior. De meesten moesten vrij nemen of eerder weg van school,want al om 14.00 uur vertrok de bus vanuit Bruchterveld. Onderweg werden nog enkelen opgepikt en uiteindelijk kwam men tegen 15.45 uur aan in Drachten. Daar werd om 16:00 uur geloot welke vereniging als eerste moest optreden. Het lot bepaalde dat Excelsior als tweede orkest moest optreden en veel tijd voor voorbereiding was er dus niet. Om 17.30 uur moest de maximale prestatie neergezet worden door het spelen van het verplichte werk Country Scenes van Hans Aerts. Na het spelen van dit nummer was iedereen het er over eens dat er ook maximaal gepresteerd was en was het (lang) wachten tot de bekendmaking van de prijzen, rond 23.45 uur.De juryleden Rob Goorhuis, Jan de Haan en Luuk Tuinstra kenden Excelsior 83 punten toe en dit was goed voor een zevende plaats. In het juryrapport kwam naar voren dat er een mooie klank in het orkest zat, mooi van sfeer werd gespeeld. Ook werden er enkele verbeterpunten genoemd, maar al met al kan Excelsior terugzien op een prachtige dag en een geweldige prestatie op het Open Nederlands Kampioenschap.

Excelsior neemt deel aan Open Nederlands Kampioenschap

onfklogo

Op vrijdag 5 april zal muziekvereniging Excelsior uit Bruchterveld onder leiding van Gerben Pol een serieuze poging doen om op de Open Nederlandse Kampioenschappen de titel “Nederlands Kampioen 5e divisie” te behalen. Hiervoor zal men wel een zeer goede prestatie neer moeten zetten. Maar liefst 10 verenigingen gaan deze dag in de Lawei te Drachten de strijd met elkaar aan.
Naast Excelsior zijn dit CMV Advendo Morra/Lioessens, CMV Wubbenus Jacobs Arum, Harmonie Akkrum, Crescendo Hijum-finkum, CMV Juliana Oldehove, Sereno Baflo, Harmonie Beetgum, CMV Nil Sine Labore Boerakker en CMV Concordia Drachten.
Al deze muziekverenigingen zullen hetzelfde verplichte werk spelen en wel Country Scenes van Hans Aerts. Om 16:00 uur zal er geloot worden en om 17:00 uur zal de eerste vereniging het werk ten gehore brengen. De jury (die van achter uit de zaal alleen maar toehoorder is en doordat men achter een doek zit niet weet welke vereniging er speelt) zal bestaan uit de heren Rob Goorhuis, Jan de Haan en Luuk Tuinstra.
Excelsior neemt aan deze kampioenschappen deel op basis van de prestatie die in november 2012 werd neergezet op het concours te Hoogezand. Op dit concours wist Excelsior het hoogst aantal punten van de dag te halen en wel 85,57. Of dit aantal ook opnieuw behaald kan worden en of dit dan weer voldoende zal zijn voor de hoofdprijs?
De uitslag zal rond 23:30 uur zijn. Een lange dag, maar hopelijk wordt het lange wachten beloond met een mooie uitslag.

Jubileumjaar Excelsior gestart

Exc_voorjaar_146

 

Vrijdag 15 maart is muziekvereniging Excelsior Bruchterveld onder leiding van Gerben Pol gestart met de eerste van de vele activiteiten die komen gaan in dit jubileumjaar. In een vol dorpshuis De Heujmansbelt werd een mooi concert gegeven met veel mooie nummers en solo’s. In het stuk De Lament nam Gerco de Zeeuw op Euphonium de solo voor zijn rekening, Arne Schepers op bügel deed dit in Light Walk en Klaasjan Pullen op altsax speelde Against all odds. Stuk voor stuk prachtige nummers waarbij in alle stukken de solo’s voortreffelijk werden gespeeld. Hoogtepunten deze avond waren toch wel de huldigingen van Johannes Muis 60 jaar lid en Jan Schepers 40 jaar lid. Beide werden door Chris Timmer van de CBOW en door de voorzitter van de muziek Wim Pullen toegesproken en ontvingen de bijbehorende insignes en cadeaus. Voor Johannes speelde Excelsior nog een koraalbewerking uit de jaren zestig en wel Harre meine Seele. Ook het jeugdorkest, nu onder leiding van de nieuwe dirigent Jurgen Wentzel liet zich van de goede kant horen en kreeg een geweldig applaus van de aanwezigen.
Het programma voor Excelsior voor de komende periode ziet er als volgt uit:
Op 05 april zal Excelsior deelnemen aan de Open Nederlandse Fanfarekampioenschappen in Drachten. Een mooie uitdaging waar Excelsior aan mee kan doen doordat ze in november 85,58 punten wisten te behalen op het concours te Hoogezand. Op 13 april wordt dan het solistenconcours van de CBOW gehouden en dit keer vind dit plaats in Bruchterveld. Op 11 en 18 mei zal er een groot jeugdorkest worden samengesteld waarbij dirigente Silva Soepboer de leiding op zich zal nemen. Op de laatste zaterdag zal dit spektakel afgesloten worden met een groots concert door dit jeugdorkest. Op 31 mei en 1 juni zal dan een concert worden gegeven waarbij op deze avonden de film van Bruchterveld, die opgenomen is in 1961, worden vertoond. Een prachtige film met veel beelden die voor de bevolking veel herinneringen naar boven zullen brengen. Het jubileumjaar wordt op 22 juni afgesloten met een jubileumconcert en een tentoonstelling voor alle donateurs, sponsoren en oud-leden.

Laatste der Muisen bij Excelsior

image-3714562

Het jaarlijkse voorjaarsconcert van de negentigjarige muziekvereniging Excelsior uit Bruchterveld vrijdagavond in het dorpshuis Heujmansbelt krijgt voor Johannes Muis een wel heel speciaal tintje.”Ja, ik blaas al zestig jaar op miene trompet”, lacht de bijna 74-jarige Johannes Muis, sinds zijn huwelijk woonachtig in Hardenberg.”Moest van mijn vader, één van de oprichters van Excelsior in 1923, eerst mijn lagere school afmaken voordat ik net als mijn broers bij de muziek mocht.

Als veertienjarig jochie kreeg ik eerst een Bugel, later werd dat dus de trompet.” Muis, door vele Excelsior-leden bestempeld als de wandelende encyclopedie, moet wederom glimlachen als zijn rol als onmisbare archivaris en onuitputtelijke informatiebron ter sprake komt. “Tja, tijdens ons zestigjarig jubileum was ik toevallig secretaris. Destijds vroeg ik aan het bestuur of ik niet in de roemrijke geschiedenis van onze muziekvereniging mocht duiken en of het geen goed idee was om het allemaal op papier te zetten. Ik wist niet waaraan ik begon. Vanaf de jaren vijftig waren alle notulen wel bewaard gebleven, van de periode daarvoor vrijwel niets. Het heeft mij heel wat werk gekost, boven heb ik mappen vol met allerlei informatie over Excelsior. Oude krantenknipsels, foto’s en meer. Vanaf de jaren tachtig bewaar ik daarom nu alles, het zou toch zonde zijn als onze muzikale geschiedenis weer verloren zou gaan.”

Muis is een boeiend verteller en blijft verder graven in de historie.

“De jaarlijkse concerten in de Kandelaarkerk vond ik altijd geweldig. Wat een bijzondere akoestiek. Wij speelden vaak samen met mannenkoren of bekende artiesten zoals Berdien Stenberg, Jan Vayne of onlangs nog met de Josti-band.”

Warme herinneringen koestert Muis ook aan het concert met André Rieu in de voormalige Bonte Wever. “Dat was 1995, als ik mij niet vergis. We konden 2400 bezoekers herbergen en die waren er ook allemaal. Wat een feest, het kostte flink wat organisatietalent maar we hadden het voor geen goud willen missen.” Muis zat vaak in het bestuur, naast de rol van secretaris die hij twee keer vervulde, was hij ook plaatsvervangend voorzitter en penningmeester. Hij is nu de enige Muis binnen Excelsior. “Ooit waren we met 12 Muisen uit één familie”. Hij oefent bijna dagelijks. “Mijn ‘Amezuur’ op peil houden hè. Mijn conditie, zeg maar.”

Voorspeelavond leerlingen ‘Excelsior’

front_foto

Op vrijdagavond 15 februari lieten maarliefst vierentwintig leerlingen van ‘Excelsior’ tijdens de voorspeelavond in het voormalige kerkgebouw ‘de Ichtus’ horen wat zij zoal in hun mars hebben. De leerlingen lieten zich op bugel, trompet, saxofoon, hoorn, trombone, euphonium en slagwerk van hun beste kant zien. Hier en daar waren wat zenuwen te bespeuren, maar gelukkig waren daar dan ook de muziekdocenten die de leerlingen hielpen met het klaarzetten en zij stelden de leerlingen op hun gemak. Enkele docenten hadden zich laten verleiden tot het spelen van een duet met hun leerlingen, wat tevens zorgde voor wat afwisseling in het programma. 
De voorpeelavond was georganiseerd door Nienke Veurink en Rico Pullen, die alle leerlingen kort in woord en beeld introduceerden aan het publiek. Het werd een avond met voor elk wat wils. Zo waren er zwoele caribische klanken te horen, maar ook kwamen er pittige etudes voorbij. Er waren stukken met begeleiding op een CD en ook Marja Nijmeijer uit Bergentheim zorgde voor de nodige begeleiding op de piano. 
Als afsluiting van de voorspeelavond trad het jeugdorkest van ‘Excelsior’ op onder leiding van Jurgen Wentzel. Zij speelden het stuk ‘Cha Cha in the Street’ van John E. Blackstone, waarmee ze zorgden dat iedereen vrolijk swingend de zaal verliet. Na afloop van de voorspeelavond was er voor alle deelnemers een oorkonde en een klein cadeautje als aandenken en kon er onder het genot van koffie of fris gezellig nagepraat worden over een geslaagde voorpeelavond.